Barva cinkovega prahu WEICON

Korozijska zaščita iz kovinskega pigmentnega premaza.

Učinkovita katodna protikorozijska zaščita. Weicon cink barva je kovinski pigmentni premaz, ki aktivno ščiti kovinske podlage pred korozijo. Uporablja sferične (okrogle) kovinske pigmente z visoko koncentracijo in čistostjo. Visoka vsebnost cinka v premazu zagotavlja učinkovito katodno korozijsko zaščito.

Uporablja se za popravilo in premazovanje okvirjev, vrat, ograj, jamborov, stebrov, strojnih delov in še veliko več. Izpolnjuje zahteve DIN EN ISO 1461. Če je površina poškodovana, molekule cinka reagirajo z vlago v zraku in tvorijo molekule cinkovega oksida, ki ščitijo osnovni material pred korozijo.

Pakiranje: 375ml, 750ml, 2,5l

Varnost izdelka

Pozor
H226 – Tekočina in para vnetljiva.
H319 – Povzroča hudo draženje oči.
H410 – Zelo strupeno za vodne organizme z dolgoročnimi učinki.