Protipožarno tesnilo LORIENT

Lorient LP ekspadirajoči protipožarni profili s PVC ovojnico.

LORIENT LP profili so samolepilni ekspandirajoči protipožarni profili za okna in vrata v različnih dimenzijah, za različne požarne obremenitve.

Jedro profilov tvori PALUSOL, ekspandirajoči material, ki ob temperaturi 100°C začne ekspandirati do 9-kratnega prvotnega volumna. Sam proces si poglejte na diagramu v prilogi. Jedro je obdano s PVC ovojem rdeče (bele) barve, ki daje profilu estetski izgled in zaščito pri uporabi. V primeru požara zapre reže pri vratih ali oknih in s tem podaljša prehod ognja skozi vrata. Profili so zaradi lažje montaže samolepilni.

Dobavljivi so tudi profili brez lepilnega sloja, v različnih dolžinah in v drugih barvah ovoja.

Z debelino trakov reguliramo ekspandirani volumen, s širino trakov pa vplivamo poleg volumna tudi na čas prehoda ognja. Za večje obremenitve morate izbrati profil večjih dimenzij. V primeru izbora profilov za konkreten primer, se prosimo povežite z dobaviteljem in zahtevajte dodatne tehnične liste.

Nekaj okvirnih podatkov iz prakse:

Za vrata T30 ob ustrezni konstrukciji vrat zadostuje profil 3 x 15 ali 4 x 10 mm.
Za vrata T60 ob ustrezni konstrukciji vrat se priporoča profil 4 x 20, 5 x 25 ali 6 x 20 mm.
Za vrata večjih obremenitve T90 ali T120 se posvetujte z dobaviteljem.

Za hkratno protidimno zaporo uporabite artikle LORIENT LP / BS z vgrajeno tesnilno krtačko. Teh profilov zaradi manjšega povpraševanja ne držimo v zalogi.

Za hkratno protidimno in protihrupno zaporo lahko uporabite profil KBP 2505/D z že vgrajenim ognjevarnim tesnilom. Ta artikel se priporoča za vrata do T60 odnosno tudi do T90.

Primeri pravilne in nepravilne vgradnje so prikazani v prospektu v prilogi. Želimo opozoriti na to, da je pravilna vgradnja profila zelo pomemba. Ob eksapndiranju profila (v primeru požara) se ustvari velika sila, ki lahko vratno krilo premakne iz tečajev in s tem zmanjša oz. izniči protipožarno zaščito.

Dimenzije: 3 x 15mm, 4 x 10mm, 4 x 20mm in 5 x 25mm

Dolžina: 210cm (oz. dimenzija 5 x 25mm je 215cm)

Pri konstrukciji protipožarnih vrat morate upoštevati tehnične lastnosti vseh uporabljenih materialov. Ni dovolj uporabiti samo ustrezne protipožarne in protihrupne sestavne elemente, temveč je potrebno upoštevati vse fizikalne in konstrukcijske zakonitosti. Pri konstrukciji tehnično zahtevnih gradbenih elementov običajno ni predpisan samo en parameter, na primer ognjevarnost, ampak tudi protihrupna zaščita, dimna zapora, ali celo protivlomnost. Pri izboru ostalih tesnilnih materialov si oglejte še zavihek PROTIPOŽARNI PRAGI, kjer so prikazani ustrezni tesnilni pragi za protihrupnost v kombinaciji z ognjevarnostjo.

V praksi se je pokazalo, da v primeru vgradnje kateregakoli protipožarnega traka ni nujno uporabiti tudi ognjevarno tesnilo kot dimno zaporo in za protihrupnost. Zadostuje običajno tesnilo za vrata.

Za požarne obremenitve do T30 ob dobri konstrukciji vrat zadostuje že ustrezno ognjevarno tesnilo, iz skupine PROTIPOŽARNA FH TESNILA. Tudi to tesnilo ekspandira v primeru požara do 5 kratnika svojega volumna, kar večkrat zadostuje.