Weicon LEPILO V RAZPRŠILCU

Vsestransko lepilo za lahke materiale.

Weicon LEPILO V RAZPRŠILCU je lepilo za čisto, hitro in enostavno lepljenje lahkih materialov. pločevinka ima poseben ventil, kateri omogoča horizontalno in vertikalno nanašanje lepila. Odvisno od materiala, ki se uporablja, lahko lepimo površine do 4m2.

Temperaturna obstojnost je od -20°C do +65°C.

Uporaba:

  • lepljenje papirja, lepenke in kartona
  • les in tanki furnir
  • pluta, usnje, tekstil, klobučevina
  • fleksibilna penasta plastika, kot je npr. moltopren
  • trda plastika
  • guma
  • plastična folija (razen PVC in polietilen)

Pakiranje: 500ml doza, 12 kom/karton

Pred uporabo dobro pretresite dozo. Površine morajo biti suhe, čiste in brez maščob. Na površino pršite iz razdalje približno 15 do 30cm. Pri poroznih materialih je potrebno nanesti lepilo na obe površini. Odvisno od karakteristik površine in temperature okolice je potrebno pustiti lepilo 1-15 minut, da se posuši. Dele, katere lepimo, postavimo skupaj in jih združimo z močnim pritiskom.

Varnost izdelka

  

Nevarno
H222, H229 – Zelo lahko vnetljiv aerosol. Posoda pod pritiskom: lahko poči pri segrevanju.
H315 – Povzroča draženje kože.
H336 Lahko povzroči zaspanost in omotico.
H411 ​​​​Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnimi učinki.

Za več informacij glej tehnično listo.