Nerjaveče jeklo v razpršilcu WEICON

Zagotavlja zaščitni premaz proti koroziji in odpornost proti vremenskim vplivom na osnovi pigmentov iz nerjavečega jekla.

Weicon NERJAVEČE JEKLO V RAZPRŠILCU je visokokakovostni produkt za profesionalno uporabo. Zagotavlja zaščitni premaz proti koroziji in odpornost proti vremenskim vplivom na osnovi pigmentov iz nerjavečega jekla (inox). Kratkotrajna temperaturna obstojnost do +300°C.

Uporaba:

Popravilo poškodovanih delov iz nerjavečega jekla:

  • na tovornjakih in prikolicah
  • na silosih in cevovodih
  • zunaj zaradi odlične odpornosti na vremenske volive za različne aplikacije
  • za vizualno izboljšavo
  • za dekorativno delo

Pakiranje: 400ml doza, 12 kom/karton

Varnost izdelka

 

Nevarno

H222, H229 – Zelo lahko vnetljiv aerosol. Posoda pod pritiskom: lahko poči pri segrevanju.
H319 – Povzroča hudo draženje oči.
H336 Lahko povzroči zaspanost in omotico.
H412 – Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki

Za več informacij glej tehnični list.