Aluminij barva WEICON

Protikorozijska zaščita iz aluminijastega pigmentnega premaza.

Učinkovita in proti obrabi odporna aluminij barva Weicon. Lahko se uporablja univerzalno na vseh kovinskih površinah. Nudi dobro protikorozijsko zaščito in se uporablja tudi za vizualno izboljšanje komponent. Aluminijevi pigmenti ob stiku z vlago tvorijo gosto, skoraj nepropustno oksidno plast na površini. Ta plast preprečuje nadaljnje prodiranje vlage v premaz, površina obdelovanca je tako učinkovito zaščitena pred korozijo.

Aluminij barva Weicon je visoko odporna proti obrabi, zagotovljena je dolga garancija barve zaradi posebnih pigmentov, ki se po nanosu enakomerno porazdelijo po premazu, posledično je aluminijasta barva Weicon po sušenju zaščitena pred obrabo in kemičnimi vplivi.

Pakiranje: 375ml, 750ml

Varnost izdelka

Pozor
H226 – Tekočina in para vnetljiva.
H319 – Povzroča hudo draženje oči.
H335 – Lahko draži dihalne poti.
H336 – Lahko povzroči zaspanost in zaspanost.
H412 – Škodljivo za vodne organizme z dolgoročnimi učinki.