Barva za popravilo cinka WEICON

Popravilo pocinkanih površin v barvi vročega cinkanja.

Weicon barva za popravilo cinka je aktivna protikorozijska zaščita za vse kovinske površine, ki se ujemajo z barvo vročega cinkanja. Tudi pri nizki debelini plasti barve je dosežen visok učinek protikorozijske zaščite. To izpolnjuje zahteve DIN EN ISO 1461. Posledično je površina dlje časa zaščitena pred prodiranjem vlage. V kombinaciji s sočasnim elektrokemičnim učinkom je dosežena optimalna protikorozijska zaščita.

Pakiranje: 375ml, 750ml, 2,5l

Varnost izdelka

Pozor
H226 – Tekočina in para vnetljiva.
H335 – Lahko draži dihalne poti.
H336 – Lahko povzroči zaspanost in zaspanost.
H410 – Zelo strupeno za vodne organizme z dolgoročnimi učinki.