Razpršilec za zaščito varilnih šob WEICON

Ohranja čiste šobe za varjenje in preprečuje, da bi se varilni delci držali plinskih šob ali površine obdelovanca.

Weicon RAZPRŠILEC ZA ZAŠČITO VARILNIH ŠOB ohranja čiste šobe za varjenje in preprečuje, da bi se varilni delci držali plinskih šob ali površine obdelovanca, ne da bi bil pri tem ogrožen zvarni šiv.

Uporaba:

  • preprečuje, da se varilne kroglice primejo plinskih šob in površine obdelovanca
  • popolna zaščita med varilnim postopkom
  • naknadno čiščenje obdelovancev z lopatico, ščetko ali dleto ni potrebno
  • naknadna obdelava obdelovancev, kot je npr. bruniranje, cinkanje, eloksiranje ali lakiranje je možno brez posebnega čiščenja. Samo če je pretiran nanos razpršilca je morda potrebno čiščenje z Weicon Čistilnim razpršilcem S.

Pakiranje: 400ml doza, 12 kom/karton

Varnost izdelka

  

Nevarno

H222, H229 – Zelo lahko vnetljiv aerosol. Posoda pod pritiskom: lahko poči pri segrevanju.
H319 – Povzroča hudo draženje oči.
H336 Lahko povzroči zaspanost in omotico.
H411 ​​​​Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnimi učinki.

Za več informacij glej tehnični list.