Weicon ANTIKOROZIJSKI SPREJ

Za začasno zaščito pred korozijo in konzerviranje kovinskih delov.

Weicon ANTIKOROZIJSKI SPREJ za zaščito pred korozijo za notranje skladiščenje kovin. Izdelan je na osnovi sintetičnega voska in posebnih dodatkov ter omogoča tako začasno zaščito pred korozijo korozijo kot tudi konzerviranje kovinskih delov. Sprej se oprime vseh kovinskih površin in ustvari prožno in ročno suho zaščitno folijo brez silicija ali drugih materialov, ki vsebujejo silikon.

Pri temperaturi od -20°C do +80°C je Weicon ANTIKOROZIJSKI SPREJ odporen na slano vodo (240-urni test slanega pršila po DIN 50021).

Uporaba:

  • kot zaščita pred korozijo npr. za suhe kovinske dele, za dele pri prevozih čez morje
  • kot zaščita pri shranjevanju npr. za shranjevanje obdelovancev v zaprtih prostorih (brizgalni kalupi)
  • za orodja in precizne dele, za stroje, ki niso v uporabi…

Pakiranje: 400ml doza, 12 kom/karton

Površina mora biti čista in razmaščena (uporabite Weicon Čistilni razpršilec S). Prepričajte se, da ima pločevinka sobno temperaturo (20°C) in jo tresite, dokler se mešalna kroglica jasno ne sliši. Razpršite enakomerno in navzkrižno, pri sobni temperaturi in iz razdalje približno 20cm. Za večjo protikorozijsko zaščito je mogoče nanesti več slojev. Posamezen sloj se dokončno strdi po približno 3-4 urah pri sobni temperaturi.

Varnost izdelka

  

Nevarno
H222, H229 – Zelo lahko vnetljiv aerosol. Posoda pod pritiskom: lahko poči pri segrevanju.
H315 – Povzroča draženje kože.
H336 Lahko povzroči zaspanost in omotico.
H411 ​​​​Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnimi učinki.

Za več informacij glej tehnično listo.