Antikorozin WEICON

Odstranjevalec rje in osnovni premaz v enem.

Weicon ANTIKOROZIN se uporablja za učinkovito nevtralizacijo rje na zarjavelih litinah in jeklenih površinah. Ščiti pred korozijo in je primeren za notranjo in zunanjo uporabo. Sprej temelji na epoksidni smoli in tvori kovinsko-organski kompleks železa s slojem rje. Ta povezava se stabilizira s posebno epoksidno smolo, ki ščiti kovino pred zunanjimi vplivi. Tvorjena plast služi kot osnovni premaz in je temelj za trajno prevleko.

Lastnosti:

  • protikorozijski
  • temperaturno obstojen do +80°C (kratkotrajno < 15 minut do +160°C)
  • brez težkih kovin in mineralnih kislin, brez vonja

Uporaba:

Lahko se uporabi na vseh zarjavelih površinah, npr. na strojih in napravah, kmetijski opremi kot tudi na motornih vozilih. Uporabimo ga lahko tudi kot zaščitni, preventivni sloj.

Pakiranje: 400ml doza, 12 kom/karton

Površina mora biti suha, čista, brez prahu, olj in masti. Odstranite nepritrjeno rjo, mast, umazanijo in ostanke barv s pomočjo žične ščetke, brusnih plošč ipd. Odstranite prah od brušenja. Očistite površino s pomočjo Weicon Čistilnega razpršilca S. Izvedite 3 do 4 cikle pršenja z razdalje 25-30cm. Prezračevanje traja pribl. 3-5 min. Po popolnem sušenju (po približno 2 urah) se lahko nanese naslednji premaz.

Varnost izdelka

   

Nevarno
H222, H229 – Zelo lahko vnetljiv aerosol. Posoda pod pritiskom: lahko poči pri segrevanju.
H315 – Povzroča draženje kože.
H317 lahko povzroči alergijske reakcije na vaši koži.
H318 – Povzroča hude poškodbe oči.
H335 – Lahko povzroči težave z dihanjem
H336 – Lahko povzroči zaspanost ali omotico
H373 – Lahko povzroči poškodbe organov pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti

Za več informacij glej tehnično listo.